Jeppe Groenewold

Als een koe zou kunnen kiezen koos zij voor de melkrobot

Kwetsend...
Boeren huren land van de gemeente op het vliegveld. Op deze manier wordt het gras kort gehouden, waar men op het vliegveld van profiteert. Er zijn veel weidevogels, waar goed voor gezorgd wordt. Ameland kent nog een kleinschalige landbouw met een hoge concentratie weidevogels!
Maar de boeren raken hun land botweg kwijt als het zonnepark komt. Dat scheelt hun inkomen.
Er zijn mensen die daarop reageren met…
1.Ze krijgen al genoeg subsidie
2.Boeren zijn eenlingen en hebben geen economisch belang.
3.Boeren hebben al te veel land.
Deze opmerkingen zijn ronduit kwetsend en we leggen uit waarom:
punt 1: Boeren hebben subsidies gekregen, omdat ze op andere punten moesten inleveren. Het is geen cadeautje, integendeel. Ze vergoeden bij voorbeeld de schade die ontstaat doordat er mensen zijn die bepalen dat alle ganzen (trekkende en overzomerende) beschermt moeten worden.
 
-Tien ganzen eten net zo veel gras als 1 koe. Daarom krijgen de boeren financiële compensatie, want in het voorjaar wordt de beste kwaliteit gras weggevreten. Met de subsidie moet men voer aankopen. Kijk eens rond, maar weinig boeren hebben nog veel kuil staan!
-Ook brengen de ganzen onkruid op het land. Koeien (evenmin als ander vee) eten dat niet, dus moet men dat onkruid bestrijden.
-Ganzenpoep vinden koeien niet lekker, dus kuil waar dat veel in zit is minder smakelijk en er is meer afval van wat afgevoerd moet worden. Meer werk dus.
-De ganzen zitten het liefst in land wat goed bemest wordt. Er moet extra kunstmest gestrooid worden of meer drijfmest geïnjecteerd worden om het gras de voedingsstoffen te geven die de ganzen hebben opgegeten. Dit wordt niet gecompenseerd. Met andere woorden: boeren mogen als ze veel last van ganzen hebben, niet meer mest (fosfaat) op het land brengen.

Inmiddels is de schadevergoeding beperkt, dus niet alle schade wordt vergoedt. Omdat de bestrijding van het te veel aan ganzen door diverse partijen geblokkeerd wordt, neemt de schade elk jaar toe.
En trouwens, hoeveel mensen kunnen wel werken, maar krijgen een uitkering, gouden handdruk, bonus?
Vaak terecht, maar sommigen hebben er echt niets voor hoeven te doen.
 
Punt 2.
Boeren zijn geen eenlingen, maar de spin in een netwerk van werk.
Ze verschaffen werk aan:

Punt 3.
Boeren hebben niet voor niets zo vaak een neventak: ondanks 7 dagen werken per week ligt hun inkomen gemiddeld genomen ver onder de Balkenende-norm. Dat ligt o.a. aan de uitgebreide macht van supermarkten. Daarom kunnen ze geen land meer missen. Bovendien wordt het land (door anderen) vaak ingezet om belangen veilig te stellen.
Bij voorbeeld als ruil voor bebouwing en dan moet het b.v. natuur worden (terwijl weiland dat al is).
B.v. om een zonnepark neer te zetten, terwijl aan de financiële haalbaarheid getwijfeld moet worden.
Als je een boer zijn land laat kost je dat niets.
Zet er een zonnepark neer, dan weet je dat het veeeeeel geld gaat kosten, voor alle burgers op Ameland.
En op de website van de AEC staat dat we als het zonnepark er staat, daar energie mogen kopen.
Hoe is het spreekwoord ook weer?
Een sigaar uit eigen doos krijgen. 
Maar je betaalt ook voor het zonnepark als je geen sigaar, sorry, energie krijgt!


 
Excursies naar Melkveebedrijf Duinzicht

Voor veel mensen is een boerenbedrijf een andere wereld en vaak wordt wat er gebeurt niet begrepen.
Vooral bepaalde groepen die tegen (grootschalige) veehouderij zijn weten daarbij ook nog een verkeerd beeld te geven.
Maar...DE BOER bestaat niet en daarom is het goed de werkelijkheid eens te bekijken.
Dat kan op melkveebrijf Duinzicht, aan de Kooiweg in Buren.
Daar vertelt dierenarts en boerin Dymphie over het hoe en waarom.
Dan blijkt dat boeren niet zo maar wat doen, maar dat alles wat er gebeurt een doel heeft.
En dat dierenwelzijn en gezondheid van de dieren su-per-be-lang-rijk zijn om je brood te kunnen verdienen.
De scholen die laatst geweest zijn hadden veel plezier toen de inseminator langs kwam om een koe te insemineren.
Dat leverde weer interessante vragen op.
Na afloop waren er nog genoeg vragen overgebleven om nog eens terug te komen.
Tja, om boer te worden moet je wel heel veel weten, daar zijn scholen voor!

Zin om met een groep het melkveebedrijf te bezoeken?
Maak dan een afspraak met Dymphie.
Kijk op de website www.duinzicht.info
Boek en geniet van een paar uur op de boerderij! 


Uitbreiding van ligboxenstal van Anne de Jong.

Ook is het boek: "Boeren op Ameland" nog steeds te koop.
Het ligt in de Amelander boekwinkels en is ook te verkrijgen via "persbureau Ameland".

 

Zicht op de Waddendijk vanuit Buren

(c) foto Dymphie van den Bergh, januari 2013Stivas Noord-Holland ...

is een zelfstandige stichting die zich bezig houdt met de verbetering van de (agrarische) ruimtelijke structuur door onder meer diverse vormen van kavelruil.
In een publicatie is de ruilverkaveling op Ameland beschreven.
Het is te downloaden of te bestellen via:
www.stivasnh.nl/category/publicaties/magazines/
Download of bestel dan "Stivas Magazine Jubileumuitgave nummer 16".
Het artikel staat op pagina 29 t.m. 32

 

WAKKER BURGER

Op facebook is een pagina aangemaakt door jonge mensen die een eerlijk verhaal over de landbouw en veeteelt willen vertellen.
Kijk eens bij "wakker burger" om het verhaal wat niet verteld wordt door de organisatie van wakker dier te lezen.

Ook de website en informatie van het kleine loo is lezenswaard:
www.hetkleineloo.nl
En voor de vlaamstaligen: www.grasspriet.be
 

Kunstmaand Ameland

November is kunstmaand op Ameland en vanaf 2012 exposeerden Amelander Amateurschilders in twee kampeerboerderijen in Buren:
Ritskemoei op de Kooiweg en in de kampeerboerderij van Bart Molenaar in de Willibrordusstraat.
Onder hen waren ook enkele boerinnen: Juulka de Jong en Dymphie van den Bergh.
De reacties waren erg positief: de inrichting is steeds professioneel aangepakt en de werken die er hangen zijn van hoog niveau.
Kijk voor meer informatie op hun Facebookpagina:
Amelander Amateur Kunstenaars
want in 2016 vieren zij 5x AAK-expositie!

"Elfstedentocht" 2012 door Dymphie van den Bergh


Expositie "Agrarisch Ameland"

In 2012 waren er twee exposities te bezoeken rondom het thema “Agrarisch Ameland”:
één in het Sorgdragermuseum in Hollum en één in het Juttersmuseum (= museum Swartwoude) te Buren.
Hier was te zien én te beleven wat voor invloed de boeren hier op het eiland hebben gehad op landschap, natuur en dorpsgemeenschap.

Er werden foto’s getoond van Tom Wouters, dezelfde fotograaf die in 1993 én in 2010 portretten van boeren op het eiland maakte.
Een selectie van zijn foto's verscheen ook in het boek “Boeren op Ameland”.
Foto’s met oog voor de mens achter de boer én voor het Amelander landschap in alle seizoenen.
Ook de foto's op deze website zijn door hem gemaakt.